Thursday, September 14, 2006

Khuda ke karamat.........kudha ka tho koi jawab nahin...
uss ki duniya mein koi hisab nahin..
jahan par bhi dekhon uss ke karamat ka....
koi bhi barabar nahin...........
Technorati tags:


1 comment:

Aswin Anand T.H. said...

gimme the url for ur tek blog da...